La acest punct gasiti conditiile de vanzare si livrare stabilite de ADLER-Werk,  Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co, Bergwerkstrasse 22, A-6130 Schwaz.

1. Generalitati

1.1. Valabilitate conditii comerciale

Condițiile de vânzare și livrare se aplică, în măsura în care nu există un acord diferit, pentru toți termenii de livrare și de performanță.  Solicitand comenzi de bunuri și servicii, clientii accepta în mod expres condițiile de vânzare și livrare stabilite de ADLER-Werk. Condițiile contractuale ale clientului nu sunt recunoscute, contrazise sau îndeplinite, cu excepția cazului în care au fost confirmate în scris de către ADLER-Werk. În cazul în care clientul a luat la cunostinta condițiile noastre de vânzare și livrare,  vor fi considerate valabile si pentru mediul de afaceri viitor, chiar și fără o  notificare prealabilă. Acceptarea bunurilor si serviciilor noastre reprezinta  recunoașterea condițiilor propuse de ADLER. Acordurile auxiliare sunt valabile doar după confirmarea scrisă. 

1.2. Ofertarea

Ofertele ADLER-Werk nu sunt obligatorii. Comenzile sunt obligatorii pentru ADLER-Werk numai în cazul în care au fost confirmate în scris sau  prin trimiterea lor directa ca urmare a unui acord.

2. Livrarea

2.1. Termenul de livrare si volumul de marfa

Sunt conforme cu acordurile contractuale. Livrările parțiale sunt permise. În cazul comenzilor speciale, cantitatea de marfa convenita poate varia ușor în plus sau în minus (de până la 10%). În cazul întârzierilor de livrare se aplică  § § 918 ff ABGB (Codul civil austriac). Drepturile la despăgubiri ale cumpărătorului sunt limitate la valoarea marfurilor care nu a fost livrate la timp.

2.2. Cheltuieli de livrare si transport, asumarea riscului

Locul și medalitatea de livrare sunt stabilite de ADLER-Werk. Solicitarile clientului sunt luate în considerare, în măsura în care este posibil, costurile rezultate din aceastea vor fi suportate de client. Transporturile în Austria sunt efectuate  de camion intern " la domiciliul clientului" (CIP "adresa clientului", conform Incoterms). Costurile suplimentare datorate transportului express și costurile postale vor fi suportate de către client. Livrările în port sau direct la domiciliul clientului au loc numai în cazul în care cantitatea comandata este de minim 100 kg (litri) sau începând de la 200 EUR, - valoarea bunurilor; sub aceste cifre, costurile de transport cad în responsabilitatea cumpărătorului. Livrarea se efectueaza pe riscul clientului. Prin trimiterea marfii riscul trece direct in responsabilitatea clientului. În cazul în care clientul refuza marfa sau transferul nu poate avea loc din motive imputabile clientului, riscul va cadea, de asemenea, într-un final in sarcina cumparatorului. Transport pentru alte țări cade in sarcina cumpărătorului, bunurile sunt livrate "direct din fabrica" (FCA "ADLER-Werk, Bergwerkstraße 22, A-6130 Schwaz", în acord cu Incoterms).

3. Plata

3.1. Calcularea pretului

Calculul se bazează pe prețul mărfurilor transportate. Toate taxele speciale  detaliate la punctul 2.2, care sunt legate de livrarea bunurilor sau de plata  taxelor de transport vor fi suportate de către client. În cazul în care, după încheierea contractului vor avea loc cresteri de pret ale produselor acestea vor fi  comunicate imediat clientului, care le va aproba sau nu.Clientul are posibilitatea ca, în termen de 14 zile de la notificarea de creștere a prețurilor, sa modifice contractul cu acordul partilor.

3.2. Conditii de plata8

Facturile noastre sunt plătibile în termen de 14 zile de la data facturii cu 2% discount, sau în termen de 30 zile cu pret net. Termenele de plată diferă de la client la client, ele sunt valabile numai dacă sunt confirmate în scris. În cazul clientilor noi, comenzile sunt livrate cu plata în avans sau numerar la livrare. Acest lucru este valabil atât timp cât noul client nu este notificat în scris, drept urmare nu poate beneficia de regulile și condițiile de plata mai sus mentionate. Reducerile nu sunt permise în cazul în care, la momentul expirării conditiilor mentionate mai sus, există facturi restante si neachitate sau în cazul în care marfa din factura este schimbata. În cazul în care facturile sunt luate pentru a transporta solventi cauza, motiv pentru care nu există obligație din partea furnizorului, cumpărătorul trebuie să plătească în plus, imediat dupa primirea preavizului, toate dobândă la rata banca, taxele discount, taxe de colectare și alte cheltuieli, net . În cazul plății cu întârziere va fi percepută la reglementările bancare rata dobânzii de credit, crescuta cu cel puțin 5 puncte procentuale adaugate la rata în vigoare la Banca Națională a Austriei, cat si costurile pentru procedura de somație.

3.3. Ambalarea

Ambalajele de unică folosință nu vor fi retrase. Deoarece ADLER-Werk este un membru al unui sistem de eliminare care acoperă întreaga zonă, toate deșeurile de ambalaje de unică folosință vor fi eliminate cu ajutorul acestui sistem. Numai ambalajele confirmate in mod expres ca fiind ambalaje returnabile trebuie să fie returnate cu transportul plătit de catre client și în stare perfectă cel mai târziu în termen de 3 luni de la data de trecere de risc (a se vedea 2.2). Umplerea ambalajelor cu alte produse este interzisă în mod expres. Taxele de curățenie care decurg din acestea vor fi tarifate in functie de gradul de murdărie, până la valoarea totală a pachetului.

4. Livrarea marfii

Marfa livrata va fi retrasa de  ADLER-Werk doar daca prezinta vreun defect. În caz de retragere patronează, mărfurile vor fi deduse de o reducere de 20% din valoarea marfii pentru acoperirea cheltuielilor generate.

5. Raspunderea pentru defecte

5.1. Garantia

Noi plătim garanția pentru cantitatea, calitatea și culorile invariabile. Sunt posibile divergente de cantitate în conformitate cu punctul 2.1. Cumpărătorul trebuie să verifice imediat daca mărfurile livrate corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ cu acordurile contractuale și sunt adecvate domeniului de utilizare pentru care au fost comandate. În cazul în care o astfel de verificare este parțiala sau omisa complet, sau defectele evidente nu sunt raportate, cel mai târziu, în termen de 8 zile de la acceptarea bunurilor, se considera marfa conforma si acceptata de cumparator. Defectele ascunse trebuie comunicate imediat după apariția lor; cel mai târziu, în termen de 6 luni de acceptare a bunurilor. Revendicările sunt excluse in cazul diluanților, catalizatorilor, aditivilor pentru vopsea, in cazul altor componente care nu fac parte din gama de produse de ADLER-Werk, sau în cazul în care, in ciclul de vopsire sunt folosite si alte produse decat produsele ADLER. Plângerile cu privire la defectele produselor trebuie efectuate în scris, inclusiv data facturii, precum și numărul de lot din data in care s-a ridicat marfa. Produsele pot fi returnate numai cu acordul nostru scris in prealabil. La cerere, este totuși necesara livrarea unui eșantion de pachetul defect pentru o supraveghere corespunzătoare. Costurile de transport sunt incluse într-un drept legitim de  garanție. Plângerile privind defectele nu sunt exceptate de la obligația de a respecta termenele de livrare și plată  ce au fost concordate in contract. Drepturile specifice de recurs împotriva ADLER-Werk, în conformitate cu § 933 b AGBG se limitează la doi ani de la livrare. Drepturilor de garanție presupun ca, clientul sa dovedeasca existența defectului la livrare.

5.2. Responsabilitatea pentru daune

Cererea, utilizarea și procesarea produselor noastre are loc în afara sferei noastre de control, si cade în responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului. Orice sfat tehnic cu privire la utilizarea produselor, în special cele din fisele tehnice și notele de aplicare, trebuie insusite cu atentie, în funcție de nivelul  de cunoștințe și practici științifice. Sfaturile și recomandările nu sunt obligatorii, nu constituie în mod legal  un raport contractual și orice obligații auxiliare care decurg din contractul de vânzare-cumpărare trebuie, prin urmare, să fie asumate cu grijă de către utilizator, în cazuri individuale și sub propria lor răspundere pentru domeniile utilizate și  respectand condițiile de prelucrare. Orice sfat pentru utilizarea produselor, oral sau în scris, sau prin proces nu constituie, prin urmare, cumpărătorul, în special, obligația de control asupra lui și atârnă de respectarea tuturor standardelor de protecție. În cazul cererilor de despăgubire ale clientului, în conformitate cu § 933rd AGBG, ADLER-Werk va fi răspunzătoare în conformitate cu § 933rd, alineatul 2 ABGB pentru aceeasi perioada de timp pentru care sensul de la punctul 5.1 ar fi avut dreptul la garantarea drepturilor, în măsura în care clientul poate dovedi un defect ADLER-Werk. Dreptul la despăgubiri pentru daune în exces de garanție (5.1) cu privire la orice drepturi de protecție de terțe părți sunt excluse. Ar trebui sa apara, cu toate acestea, o răspundere pentru daune pe baza prevederilor legale în vigoare sau de constrângere viitor, la fel se limitează la valoarea bunurilor livrate.

6. Dreptul de proprietate

Bunurile livrate rămân in proprietatea noastră până la plata soldului. Clientul poate înstrăina, prelucra și amesteca bunurile numai în exercitarea activităților sale obișnuite. În caz de revânzare a bunurilor care fac obiectul retenției de proprietate, prețul de achiziție realizat pentru a acoperi creditul s a ADLER-Werk. În caz de tratare sau de amestecul, dreptul de retenție se extinde, în funcție de procentul de lucru și amesteca, chiar noul produs. Nu este permis pentru a transfera cu titlu de garanție sau confiscarea bunurilor supuse retenție de proprietate. Clientul trebuie să informeze imediat ADLER-Werk, în cazul în care terții doresc să se stabilească sau sa își valorifice drepturile la bunurile care fac obiectul retenție de proprietate.

7. Jurisdictie

Locul de jurisdicție este A-6130 Schwaz, sau orice jurisdicție prevăzute de lege. Găsiti aplicarea exclusivă a dreptului austriac. Dreptul de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG) este exclusă în mod expres.

8. Nulitate partiala

În cazul în care una sau mai multe clauze în aceste condiții de vânzare și de livrare sunt ineficiente sau devin ineficiente, acest lucru nu va afecta valabilitatea de puncte rămase.

© by adler-lacke.com